МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

Електрокардіографи

Електрокардіографічні комплекси КАРДІОЛАБ, КАРДІОКОМ.
Комп'ютерні електрокардіографи для проведення широкого спектру кардіологічних досліджень
 • стандартна ЕКГ з автоматичною интерпретаціею та векторкардіографія.
 • ВСР - варіабельність сердцевого ритму з повним аналізом параметрів ВСР та стану ВНС (вегетативної нервової системи).
 • ФОНО - фонокардіографія з спектральним та хвильовим аналізом ФКГ.
 • ВЕЛО - велоергометрія та інши проби з навантаженням. Автоматичне керування велоергометрами ти тредмілами. Аналіз ВСР під навантаженням.
 • МД - Аналіз функціонального стану спортсменів за методикою проф. Душаніна.
 • ТЕЛЕ ЕКГ - можливість реестрації екг та передачі її через мережу Internet на сервер для аналізу та зберігання.
Детальніше  logo pdf  8 Mb  (рос.) Замовити

cardiolab

Фетальний монітор

Фетальний монітор БЕБІ-Кард, побудований на базі комплексу КАРДІОЛАБ, і є пристроєм для моніторингу та неінвазивного вимірювання наступних параметрів серцевої діяльності плода і матері:

 • Частоти серцевих скорочень плода (ЧССп), базальної ЧСС плода
 • Частоти серцевих скорочень матері (ЧССМ)
 • Рухової активності матері (MMov)
 • Кількості і параметрів акцелерацій і децелерацій ЧССп
 • Епізодів високою і низькою варіабельності
 • Показника ступеня тяжкості антенатального дистресу плода
 • Параметрів варіабельності серцевого ритму (ВСР) плода і матері по істинним RR інтервалів "від удару до удару"
 • Параметрів морфології ЕКГ плода (тривалість інтервалів PQ, QRS, QT, амплітуд піків R, S і T, зміщення ST і т.д.).
Детальніше  logo pdf  5 Mb  (рос.) Замовити

fetal ecg

Холтерівський монітор ЕКГ

Комплекс моніторингу електрокардіосигналів КАРДІОСЕНС К
Призначений для тривалої реєстрації ЕКГ і імпульсів кардіостимулятора в амбулаторних і стаціонарних умовах, обробки і аналізу результатів моніторування ЕКГ, формування медичного висновку за результатами дослідження.

 • Вага 60 грам
 • Мініатюрні розміри 80 х 60 х 18 мм
 • Запис до 72 годин
 • 3 ЕКГ канала та лише 4 дрота відведень
 • Діагностична якість ЕКГ без стиснення
 • Датчик активності пацієнта (акселерометр)
 • Виявлення імпульсів кардіостимулятора
 • Micro SD card 32 Gb вбудована
 • Li-Ion акумулятор
 • USB Type C та Bluetooth підключення
 • Більш 30-ти типів ЕКГ аритмій які автоматично виявляються
 • Аналіз ST, QT, ВСР, ТСР
Детальніше  logo pdf  5 Mb  (рос.) Замовити

holter ecg

Холтерівський монітор ЕКГ+АТ

Комплекс моніторингу електрокардіосигналів та артеріального тиску КАРДІОСЕНС АД
Призначений для тривалої реєстрації ЕКГ, АТ і імпульсів кардіостимулятора в амбулаторних і стаціонарних умовах, обробки і аналізу результатів моніторування ЕКГ і АТ, формування медичного висновку за результатами дослідження.

 • Комбінований режим ЕКГ + АТ
 • Вага 210 грам (без акумулятора)
 • Діагностична якість ЕКГ без стиснення
 • Датчик активності пацієнта (акселерометр)
 • Збереження голосових коментарів пацієнта
 • Осцилометричний метод вимірювання артеріального тиску
 • Дитячий і дорослий режими вимірювання артеріального тиску
 • Виявлення імпульсів кардіостимулятора
 • Більш 30-ти типів ЕКГ аритмій які автоматично виявляються
 • Аналіз ST, QT, ВСР, ТСР
 • оцінка максимальних, мінімальних і середніх величин АТс, АТд, АТср, АТ пульсового і ЧСС
Детальніше  logo pdf  5 Mb  (рос.) Замовити

holter ecg bp

Електроенцефалографи

Комплекс електроенцефалографічний НЕЙРОКОМ, НЕЙРОЛАБ
Призначений для реєстрації, поглибленого аналізу та інтерпретації ЕЕГ і викликаних потенціалів (ВП), проведення різних наукових досліджень.

 • 16 /19 ЕЕГ каналів
 • Додаткові канали 4 НЧ /4 ВЧ + 3 сінхро канала
 • Стимулятор - ФОТО LED RGB
 • Роз'єм електродів Touch Proof 42802 DIN 1.5 mm
 • ICA перетворення сигналів ЕЕГ відведень в сигнали джерел активності мозку
 • Автоматична режекциія електродних, окулографічних, кардіографічних, реографічних, міографічних і синхронних зі стимулами (при роботі з ВП) артефактів зі збереженням повної тривалості запису
 • Розкладання ВП на сигнали окремих джерел активності мозку і їх локалізація
 • Дослідження коротколатентних слухових ВП (КСВП)
 • Констатація смерті мозку
 • ПОЛІКАНАЛИ, ЗРІЗИ МРТ, БОЗ ТРЕНІНГ, ВІДЕОМОНІТОРИНГ, СТИМУЛЯЦІЯ, КСВП
Детальніше  logo pdf  3 Mb  (рос.) Замовити

eeg

Реографи

Реографічний комплекс РЕОКОМ
Призначений для дослідження стану серцево-судинної системи людини. Цей комплекс можна використовувати для вирішення широкого кола завдань при обстеженні будь-яких судинних басейнів:

 • 4 /8 РЕО каналів
 • Додатковий канал для датчика тиску
 • Центральна гемодинаміка, Реоенцефалографія (РЕГ), Реовазографія (РВГ)
 • Перерахунок амплітуд реосігналов до стандартних умов реєстрації
 • Розкладання реосігналов на НЧ і ВЧ складові для аналізу параметрів серцево судинної системи
 • Оклюзійна реографія для оцінки СОК кінцівок
 • Точне вимірювання (1-2 мм рт. Ст.) артеріального тиску (САТ і ДАТ)
 • Реоофтальмографія
 • Дослідження ендотеліальної дисфункції з усуненням залежності від змін параметрів ЦГ і регуляції тонусу судин
 • Вимірювання лодижечно-плечових індексів (ЛПІ)
Детальніше  logo pdf  2 Mb  (рос.) Замовити

reocom

Поліграф. Детектор брехні.

Поліграф РЕОКОМ Стрес
Поліграф РЕОКОМ СТРЕС, виконаний на базі реографічного комплексу РЕОКОМ, являє собою ідеальний інструмент для професійного психолога, що дозволяє провести не тільки оцінку психічного стану пацієнта і властивостей його особистості, а й дослідити динаміку зміни функціонального стану пацієнта під впливом емоційного навантаження, що задається зовнішніми стимулюючими факторами.

 • розрахунок і оцінка зміни 18-ти фізіологічних показників пацієнта
 • «Класичний тест», «Ставлення до тематики» та «Детектор брехні»
 • Накладаються тільки 6 електродів
 • реографічний метод вимірювання всіх параметрів
Детальніше  logo pdf  1 Mb  (рос.) Замовитиreocom stress

Спірограф

Спірографичний комплекс СПИРОКОМ
Призначений для дослідження функції зовнішнього дихання людини.

 • Повна безпека для пацієнта при обстеженні завдяки багаторазовим змінним дихальним трубкам для кожного пацієнта
 • 4 вбудовані школи норм (Клемент, Кнудсон, ECCS, Pistelli & Bottai & Viegi)
 • Розрахунок належних значень "потік-об'єм" при реєстрації спірограмми
 • Порівняльний аналіз даних в пробах з бронходілататрами
 • Графічне відображення динаміки зміни будь-яких параметрів, що вимірюються в дослідженнях з однотипними наборами проб
Детальніше  logo pdf  1 Mb  (рос.) Замовити

spirocom

Телемедицина

Телемедичний ЕКГ монітор. Телемедична система ТЕЛЕКОМ.

Телемедицина - це комплексне поняття для систем, послуг і діяльності в галузі охорони здоров'я, які можуть дистанційно передавати зареестровані дані засобами інформаційних і телекомунікаційних технологій, з метою розвитку охорони здоров'я, контролю над поширенням хвороб, а також освіти, управління і досліджень в області медицини.

 • Підключення до сервера через INTERNET з будь-якої точки світу в будь-який час.
 • Незалежність від платформи /пристрою /операційної системи
 • Шифрування даних SSL
 • Будь-яка кількість записів
 • Організація багаторівневої і спільної обробки
 • Централізоване ведення статистики на сервері
Детальніше  logo pdf  2 Mb  (рос.) Замовити

tele ecg