Виробник
медичного обладнання

ХАІ-МЕДИКА

ЕКГ, Холтер ЕКГ та АТ,
ЕЕГ, РЕО, СПІРО,
Фетальні монітори,
Телемедичні системи

Обладнання Зворотній зв'язок